t4vwl1lt8c7odanrlf9lov4kfu1b34

...

Tag: strategia firmy

Strategia marketingowa

Wykorzystanie modelu biznesowego CANVAS w budowaniu strategii firmy. 

W dzisiejszych czasach, przepełnionych różnymi kanałami dotarcia do klienta, strategia firmy jest absolutnie podstawowym krokiem, jaki musi wykonać firma, aby zaistnieć na rynku. Pomaga również precyzyjnie określić grupę docelową, do której kieruje swoje produkty. Jednym z modeli biznesowych pomagających przy tworzeniu przemyślanej strategii jest model CANVAS.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.